Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2020

redshadow
22:42
Wiem, że to dziecinne, ale uwierzcie mi, że jeśli człowiek ma okazję leżeć na podłodze i nie być przez nikogo widzianym, to na pewno będzie to robił.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamamzawieszke mamzawieszke
redshadow
22:39
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
redshadow
22:38
0154 deb6 500
Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaimmoral immoral
redshadow
22:38
Niektóre historie się pamięta, a niektóre pamiętają ciebie i wyciągają rękę, żeby cię poddusić w najmniej spodziewanych chwilach.
— Mikrotyki, Paweł Sołtys
Reposted fromolewka olewka viaimmoral immoral
22:38
redshadow
22:36
1793 5705 500
Reposted fromGreyscale Greyscale viabollabolla bollabolla
redshadow
22:34
Warto mówić głośno o swoich marzeniach. Czasem osoby, które mogą nam pomóc w ich realizacji, stoją obok.
— Magdalena Pieczonka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacotarsky cotarsky
22:34
3388 ee31 500
redshadow
22:32
Na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział. 
— Gabriela Zapolska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabitemyneck bitemyneck
redshadow
22:31
1380 56a1 500
Reposted fromnutt nutt viazorax zorax
redshadow
22:30
Reposted fromshakeme shakeme viaimpressive impressive
redshadow
22:27
1968 4f3c 500
Reposted fromexistential existential viaLanou Lanou
redshadow
22:26
Nagle uświadamiam sobie, co oznacza starzenie się. Znaczy, że wszyscy, których kochaliśmy w młodości, stają się już tylko fotografiami na ścianie, słowami opowieści, wspomnieniem w sercu.
— Cynthia Swanson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaupinthesky upinthesky
redshadow
22:26
Dzisiaj przyszła mi do głowy pewna myśl - tak jasna i oczywista! W pierwszej chwili wydała mi się wręcz niedorzeczna - wprawiła mnie w oszołomienie i wręcz lekką histerię: - Mogę zrobić absolutnie wszystko i poza mną samą nie istnieje nic, co by mnie powstrzymało... 
— Susan Sontag "Odrodzona. Dzienniki, tom 1. 1947-1963"
Reposted fromlovvie lovvie viajustmine justmine
redshadow
22:26
Człowiek musi dorosnąć do wyzwań, które sam sobie stawia.
— Nele Neuhaus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarudelubie rudelubie
redshadow
22:24
Reposted fromFlau Flau viarudelubie rudelubie
redshadow
22:23
3322 9b1b 500
Reposted frompiehus piehus viagreywolf greywolf
redshadow
22:23
1650 f2b5
Reposted from4777727772 4777727772 viagreywolf greywolf
redshadow
22:21
22:21
4600 aa6a

itsjust-sav:

I love how he looks at the puppy to see if he is interested in the toy.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl