Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

redshadow
12:48
6890 ec6a 500
redshadow
12:47
1879 31d5 500
Taken by Chris Holmes while swordfishing off the coast of Nova Scotia
Reposted fromFienrira Fienrira viajointskurwysyn jointskurwysyn
redshadow
12:43
redshadow
12:31
When New Yorkers hear a violin 90s_butta_quisy
Reposted fromDennkost Dennkost viaedhell edhell
redshadow
12:30
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros vialte lte
redshadow
12:28
6185 877e 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viakotfica kotfica
redshadow
12:28
1290 59e8 500
Reposted frompulperybka pulperybka viakotfica kotfica
redshadow
12:27
5370 6129
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamieszu mieszu
redshadow
12:26
2742 eea3 500
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viakotfica kotfica

July 30 2018

redshadow
22:06
5589 64be 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaschaaf schaaf
redshadow
22:01
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - Dar Julii
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiolus wiolus
redshadow
22:00

Czas. 

Odjeżdżam od mamy. Weekend mignął, błysnął i gaśnie.
Opuszczam dom wytulona, stęskniona na zapas i z głową pełną obowiązków przyszłotygodniowych. 

Nie chcę tego. Czy zgodzicie się ze mną, że kiedyś co któryś dzień był pełen rodziny, relaksu, promieni słonecznych smykających się leniwie po twarzy, pysznego ciasta i kawy. Błogość.

Dzisiaj jest natłokiem. Myśli, decyzji, spraw do odhaczenia. Nieskończoność. Niedoczas. Niechęć.

Dziewczyno musisz zachować jędrność ciała i mózgu. Jedz te witaminy, mikro i makra, żyj aktywnie, oby nic nie zwisało i nie wiotczało. Rozwiń się w końcu. Spełnij zawodowo - chyba już i tak za późno? Miej piękny dom z wielkimi oknami, rumiane dzieci tryskające dobrym obyciem. Kota, psa, chomika - rasowego. Nie ceń bylejakości. 
Pokój do pracy, pokój do życia, pokój piękności. Intelekt, technika, organizacja. Bądź wrażliwa na cudne poranki, a w pracy twarda jak skała.
Nadążaj, ja Ciebie proszę na miłość boską, abyś mi z tyłu nie została. Wstyd.

Pierdolę powyższe. Dostałam do głowy i boję się codzienności. Boję się natłoku. Boję się, że nie zdążę, że mnie zdepną, że uduszę się, że wszyscy wezmą co najlepsze, że nic nie zostanie.

Boję się, że żyję niewłaściwie. A jak trzeba?

— "Kobieca czytelnia"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiolus wiolus
redshadow
21:56
redshadow
21:54
6326 5d94 500
redshadow
21:54
Reposted fromFlau Flau viaLogHiMa LogHiMa
redshadow
21:53
redshadow
21:53
6789 839f 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacarlandlouise carlandlouise
redshadow
21:53
7481 ca38 500
Reposted fromsavatage savatage viacrux crux

July 23 2018

redshadow
01:23
8963 dbc3 500
Nieodżałowane niemaszprzyjaciol.pl [*]
Reposted frombobekzmuminkow bobekzmuminkow viapuszczyk puszczyk
redshadow
01:19
1283 a106 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viawilcza wilcza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl