Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2017

redshadow
14:52
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viapieceoflife pieceoflife
14:50
2388 853a

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi viadumbscream dumbscream
14:50
1438 7e85 500

skaleigha:

SAY IT LOUDER FOR THE PEOPLE IN BACK

redshadow
14:21
9775 89e8 500
Reposted frompszemek pszemek viabrianmay brianmay

October 27 2017

redshadow
13:25
7158 5039
redshadow
13:24
9186 2e57
Reposted fromkonwalia konwalia viastrzepy strzepy

October 26 2017

redshadow
14:24
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj.  Tak  aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea
redshadow
14:22
Żeby nauczyć się myśleć pozytywnie, trzeba trenować. Codziennie, systematycznie, konsekwentnie. Umiejętność pozytywnego myślenia jest jak mięsień. Im częściej go używasz, tym jest mocniejszy.
— B. Pawlikowska
Reposted frommortal mortal viazucha zucha

August 28 2017

redshadow
20:25
Reposted frommarlylee marlylee viasucznik sucznik
redshadow
19:45
Ludzie mają plany na przyszłość, mają swoje marzenia. I jeśli muszą z nich rezygnować dla swojego związku, to zwyczajnie będą nieszczęśliwi. Zawsze to podkreślam: osoba, z którą jesteśmy ma nas motywować do tego, abyśmy byli lepsi, abyśmy wychodzili ze swojej strefy komfortu i spełniali swoje marzenia.
— Piotr C.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapanato panato
redshadow
19:44
2614 82a5 500
Reposted fromtfu tfu viaczoo czoo
redshadow
19:35
8665 0c21 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viamarry-go-round marry-go-round
redshadow
19:35
Bądź w swoim świecie, bo żaden inny dla ciebie nie istnieje. Bądź naprawdę sobą, nie uciekaj od siebie, nie udawaj przed sobą i przed innymi, że jesteś kimś innym niż ten, którym jesteś. Bądź sobą, bo tylko tak możesz siebie poznać.
— Edward Stachura
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaelusive elusive
redshadow
19:35
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith

August 26 2017

redshadow
23:54
1324 d089 500
Reposted fromkaiee kaiee viaKetchupsuicide Ketchupsuicide
redshadow
22:33


"Please, can I go home now?" — Me, an introvert at a party.
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon via1911 1911
redshadow
22:27
6356 0d4a
Reposted fromswinkaszynka swinkaszynka viaRekrut-K Rekrut-K
redshadow
22:27
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
http://kobietanakonkretach.pl/jak-stworzyc-milosc/
21:16
7143 e47c 500

outofcontextdnd:

rebel-without-a-cunt:

viralthings:

Hermit crab using a skull for a shell

Reblog if you support goth crab

Character Concept

Reposted fromfanny-ann fanny-ann viav3bso v3bso
redshadow
19:25
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl