Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

redshadow
16:34
J'ai le vin mauvais

[franc. upijam się na ponuro]
— Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viabe-yourself be-yourself
redshadow
16:33
7150 eb08
16:33
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)

July 03 2017

redshadow
16:33
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viahormeza hormeza
redshadow
16:32
2453 9d7e 500
Jarosław Borszewicz
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viahormeza hormeza
redshadow
16:25
Nic dwa razy się nie zdarza 
i nie zdarzy. Z tej przyczyny 
zrodziliśmy się bez wprawy 
i pomrzemy bez rutyny. 

Choćbyśmy uczniami byli 
najtępszymi w szkole świata, 
nie będziemy repetować 
żadnej zimy ani lata. 

Żaden dzień się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy, 
dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeń w oczy. 

Wczoraj, kiedy twoje imię 
ktoś wymówił przy mnie głośno, 
tak mi było, jakby róża 
przez otwarte wpadła okno. 

Dziś, kiedy jesteśmy razem, 
odwróciłam twarz ku ścianie. 
Róża? Jak wygląda róża? 
Czy to kwiat? A może kamień? 

Czemu ty się, zła godzino, 
z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 
Jesteś - a więc musisz minąć. 
Miniesz - a więc to jest piękne. 

Uśmiechnięci, współobjęci 
spróbujemy szukać zgody, 
choć różnimy się od siebie 
jak dwie krople czystej wody.
— Wisława Szymborska
Reposted fromwelovekate welovekate viahormeza hormeza
16:23
6398 bd21
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viahormeza hormeza
redshadow
16:13
5633 7b0b 500
Reposted fromtfu tfu viaumierajstad umierajstad
redshadow
16:11
Wisława Szymborska
Reposted fromciarka ciarka viahormeza hormeza

June 27 2017

redshadow
16:28
Gdy byłem mały, zastanawiałem się, jak polubić ludzi. Potem poznałem alkohol.
— Juliusz Machulski
16:26
6482 75c2 500

pardonmewhileipanic:

thestasher:

That’s a keeper for the wedding album.

this would be the cover of my thank you for attending cards

16:25
2796 2b5d 500
Reposted fromZombiebride Zombiebride viapoziomki poziomki
redshadow
16:25
4473 8eb5
Reposted fromczajnikq czajnikq viapoziomki poziomki
redshadow
16:22

ufansius:

Finckenstein Palace in Kamieniec, Poland, burned by the Red Army as they advanced on Germany in 1945.

16:08
7303 1038 500

papertownsy:

After all this time?

redshadow
16:04
6668 2ffb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaPicki91 Picki91

June 26 2017

redshadow
16:04
8238 a4f7 500
Reposted fromtfu tfu
redshadow
16:04
2284 4fe1 500
Reposted fromczekoladowysen czekoladowysen viawredna wredna
14:42
14:09
1817 5610 500
Reposted fromfujoshitrash fujoshitrash viaadaaa93 adaaa93
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl