Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

16:26
6482 75c2 500

pardonmewhileipanic:

thestasher:

That’s a keeper for the wedding album.

this would be the cover of my thank you for attending cards

16:25
2796 2b5d 500
Reposted fromZombiebride Zombiebride viapoziomki poziomki
redshadow
16:25
4473 8eb5
Reposted fromczajnikq czajnikq viapoziomki poziomki
redshadow
16:22

ufansius:

Finckenstein Palace in Kamieniec, Poland, burned by the Red Army as they advanced on Germany in 1945.

16:08
7303 1038 500

papertownsy:

After all this time?

redshadow
16:04
6668 2ffb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaPicki91 Picki91

June 26 2017

redshadow
16:04
8238 a4f7 500
Reposted fromtfu tfu
redshadow
16:04
2284 4fe1 500
Reposted fromczekoladowysen czekoladowysen viawredna wredna
14:42
14:09
1817 5610 500
Reposted fromfujoshitrash fujoshitrash viaadaaa93 adaaa93
redshadow
14:04
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
redshadow
13:54
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viatomash tomash
redshadow
13:53
1267 fed3 500
redshadow
13:52

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
redshadow
13:43
3115 9610
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajanuschytrus januschytrus
redshadow
13:42

Uwaga!!!
Jeśli ktoś powie ci,
że życie piękne jest,
a mówiąc to wzruszon będzie,
na pograniczu drżenia głosu,
to zaopiekuj się nim,
bo on,chyba,kurwa ,przybył z kosmosu.
— Andrzej Poniedzielski
13:42
4711 bd45

thedeity:

Museum of Broken Relationships, Zagreb, Croatia

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viagaszka gaszka
13:39
6535 eeaa 500

fumae:

the people around her seem to be so distraught by her beauty, and to me that’s what makes this picture even more breathtaking

13:37
8123 914c 500

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viadooomiiin dooomiiin
redshadow
13:36
Ja byłem najcichszy. Nie próbowałem z nikim nic nawiązać, ale w ogóle taki jestem, że wolę bardzo chętnie nic nie mówić. Nie dlatego, że nie mam nic do mówienia, odwrotnie, bardzo odwrotnie, ale komu mówić, komu opowiadać, kto na to zasługuje? Dlatego wolę już słuchać chociażby.
— Edward Stachura "Nocna jazda pociągiem"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl