Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

15:42
7402 f8dd

missgingerlee:

The context of this doesn’t really matter to me. It’s just weird and cool and oddly soothing for some reason?

Reposted fromemeerydafabcat emeerydafabcat viakotfica kotfica
redshadow
15:38
8487 0335
Reposted fromnezavisan nezavisan viagronsaker gronsaker
redshadow
15:36
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viabananowo bananowo
redshadow
15:35
Reposted fromFlau Flau viaAbbaPater AbbaPater
redshadow
15:32
Ale bądź pewien swoich uczuć, bo jesli skruszysz jej skorupę, a potem zmienisz zdanie Ona prędzej umrze z samotności niż znowu komuś zaufa.
— Camille Saroyan, Bones
Reposted fromcasanovared casanovared viamefir mefir

June 02 2017

redshadow
11:28
Są w życiu takie chwile, gdy człowiek marzy tylko o tym, by zwinąć się na podłodze w kłębek, zakryć oczy rękami i siłą woli odegnać od siebie skutki własnej głupoty.  

— ta chwila
Reposted frompsycha psycha viasizeeM sizeeM
redshadow
11:26
2205 0384 500
Reposted fromoll oll viaedhell edhell
redshadow
11:25
1584 cd08 500
Reposted fromoll oll viastraggler straggler
11:24
2311 2f67 500

reachoutusa:

be radical unto yourself

Reposted fromeemanee eemanee viastraggler straggler
redshadow
11:21
5264 392d
redshadow
11:19
3492 6a4c 500
Reposted fromexistential existential viainaya inaya
redshadow
11:18
redshadow
11:17
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana vialaparisienne laparisienne
redshadow
11:17
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj vialaparisienne laparisienne
redshadow
11:17
0184 4ef0 500
redshadow
11:16
4117 629c 500
redshadow
10:59
redshadow
10:56
8178 69e1
Reposted fromtfu tfu viamaly-pandzik maly-pandzik
10:54
1980 2cf0
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaoutofmyhead outofmyhead
redshadow
10:43
9981 86d3 500
I dare you
Reposted frompiehus piehus viaEineFragevonStil EineFragevonStil
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl