Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2017

redshadow
17:20
5459 f17f 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viaalicemeow alicemeow
redshadow
17:19
8596 5cf5 500
redshadow
17:17
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic vianewbeginning newbeginning
redshadow
17:16
0695 1967 500
redshadow
17:15
0743 0ba3 500
Reposted fromrudosci rudosci viairmelin irmelin
redshadow
17:15
9266 f341 500
only you.
redshadow
17:15
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing viabe-yourself be-yourself
redshadow
17:13
Reposted fromscience science viairmelin irmelin
redshadow
17:13
0020 fa9b
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viairmelin irmelin

June 07 2017

redshadow
19:52
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromthinredline thinredline viahighsoul highsoul
redshadow
19:52
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viasilence89 silence89
19:40
5632 eb1d 500

thesummoningdark:

I don’t know what fantasy land Janelle Monae is queen of, but I kind of want to go there and swear allegiance to her.

Reposted fromlalalevia lalalevia viawerhamster werhamster
19:33
8865 446f 500

tooloose-lautrec:

oswinstark:

esperian:

joi-in-the-tardis:

My favorite thing from the internet today.

this gem needs to be documented too

Reposted fromgreggles greggles viaTiffanys Tiffanys
19:30
5401 28b5 500

Dark by KeuRSH29

{***Hit the links, leave some feedback, help support the artist!***} 

redshadow
19:29
8133 4979
Reposted fromtfu tfu viawerhamster werhamster
redshadow
19:29
Zmiana nie zawsze musi być efektem postanowienia, samodyscypliny, silnej woli. Gdy się do niej dojrzeje, wtedy staje się niejako sama, bez zauważalnego wysiłku. Niezależnie od daty w kalendarzu.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaKisune Kisune
redshadow
16:47
Edward Stachura "Pokocham ją siłą woli"
Reposted fromsowaaa sowaaa viatysiace-mysli tysiace-mysli
redshadow
16:41
7700 d474
Reposted fromShini Shini viaponurykosiarz ponurykosiarz
redshadow
15:54
1734 e0e6 500
Reposted fromkaiee kaiee viaszaaatan szaaatan
15:47
Im dłużej siedzisz w swoim pokoju tym trudniej ci się z niego wydostać.
— (via deprywacja)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl