Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2016

17:46
1599 f880
Reposted fromekelias ekelias viaherbatkowa herbatkowa
redshadow
17:46
4976 2fd5 500
Reposted fromMiziou Miziou viamushu mushu
17:43
4221 ad3c

William Heirens gained fame for his murders in 1946 after he wrote “For Heaven’s sake, catch me before I kill more. I cannot control myself.” in lipstick in a victim’s home.

Reposted fromLittleJack LittleJack viazi zi
redshadow
17:24
redshadow
17:04
9349 6532 500
Reposted fromescapism escapism viamatuss matuss

December 07 2016

redshadow
21:25
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
redshadow
21:24
4243 a547 500
Reposted fromorelh orelh vialordminx lordminx
redshadow
21:23
5494 aba8
Reposted fromvandalize vandalize viawiksz wiksz
redshadow
21:12
0853 2bc2 500
Reposted fromOro Oro vialecgo lecgo
redshadow
21:11
9825 83a3
Reposted fromsaureus saureus viaelentarie elentarie
redshadow
21:07
Jesteś wolna. Zawsze. Realizuj się. Idź do przodu. Miej zawsze plan B. Musisz ze wszystkim umieć poradzić sobie sama. Nawet wtedy, gdy ktoś cię opuści, dasz sobie radę. Jesteś wolna i nie bój się swojego towarzystwa. Nie zapominaj ile jesteś warta, jak cenne jest mieć cię obok.
— Mil Mudy, "Pisząc słowa uśmiechem"
redshadow
21:05

Przysłałaś pytanie:
- Co robisz?

Przecież nie odpowiem
że właśnie
szukam otchłani
w którą chcę skoczyć.
Bo obiecałem
że będziemy razem do końca
a ty wszystko bierzesz
zbyt dosłownie.

A ja dzisiaj
chcę polecieć sam
i to już za chwilę
i nawet wszystko mi jedno
jak będzie wyglądała.

Może jak sznur od
ulubionej kotwicy
a może jak wanna
z rozgrzaną suszarką.

Bo moja przepaść to nie skała.
To za daleko do jutra
a może i do następnej godziny.

Na wszelki wypadek
odpiszę Ci.
- Tęsknię.

— Krzysztof Daukszewicz Przepaść

redshadow
21:03
redshadow
21:00

Hipotermia – człowiek traci człowieczeństwo?

Wszyscy wiemy, co to jest hipotermia. Ja również.

Lecz nie wiedziałem jednego.

Dotarłem do pewnego badania, które mnie zmroziło.

Hipotermia powoduje prymitywizację człowieka i upodabnia go do zwierzęcia.

Słowo paradoksalnie jest najczęściej używanym w tym tekście.

Hipotermia to obniżenie temperatury wnętrza organizmu ciała organizmu stałocieplnego. Oczywiście do poziomu poniżej normalnego zakresu jej wahań.

Paradoksalne zjawisko – rozbieranie się

Procesowi hipotermii towarzyszy dość paradoksalne zjawisko jakim jest rozbieranie się.


Wiele ofiar hipotermii jest znajdywane w stanie częściowego lub całkowitego rozebrania się, co wskazuje, że musieli zacząć odczuwać bardzo silne gorąco, które skłoniło ich do rozebrania się i ochłodzenia pomimo bycia w stanie hipotermii.

Co jest przyczyną tego zachowania?

Odpowiedzią jest: reakcja obronna chroniąca, paradoksalnie, przed utratą ciepła.

Jak działa ta reakcja?

Gdy temperatura spada, mięśnie naczyń krwionośnych z zewnętrznych części ciała zaczynają się kurczyć i rozkurczać. Skurcze te powodują wypchnięcie krwi z tych obszarów ciała. Zmniejszenie obiegu krwi przy powierzchni ciała ma istotne znaczenie – zmniejsza tempo ucieczki ciepła ciała z kluczowych dla przeżycia organizmu jego wewnętrznych części. Krew bowiem, jak wiemy ze szkoły, krążąc przy skórze działa jak chłodziwo.

Gdy jednak niska temperatura utrzymuje się, zmęczenie mięśni jest tylko kwestią czasu. Ulegają one rozkurczeniu, przez co ciepła krew z wnętrza ciała gwałtownie napływa do jego bardzo wychłodzonych części ciała.

Napływ krwi do wyziębionych tkanek powoduje wrażenie fali gorąca. Zwłaszcza, że ludzie odczuwają ciepło jako różnice w temperaturze. Są też inne hipotezy twierdzące, że wrażenie gorąca wywołane jest zniszczonym przez zimno zaburzeniem funkcjonowania ośrodka regulującego temperaturę.

Ponieważ człowiek będąc w stanie hipotermii nie jest w stanie sam się kontrolować, a także zdezorientowanych i mających zaburzoną świadomość, zaczynają się odruchowo rozbierać.

Hipotermia i terminalne zakopywanie się

Potem następuje coś jeszcze straszniejszego. I niezwykłego.

Dotarłem do badania (wszystkie linki i źródła jak w każdym wpisie poniżej tekstu), które jest badaniem nad ofiarami wyziębienia.

Wykazało ono, że większość znalezionych ofiar, które uległy rozebraniu się, była znajdowana w pozycjach i miejscach sugerujących, że ostatnie chwile życia spędzili czołgając się w poszukiwaniu schronienia – zamkniętej przestrzeni, na przykład szafy, przestrzeni pod łóżkiem, schowku)…

Dlaczego?

Gray682 Pień mózgu

Przywrócony obieg krwi powoduje gwałtowną ucieczkę resztek ciepła. Ciało tak wyziębionej osoby zaczyna umierać. Oczywiście nie umiera całe jednocześnie, ba, nawet poszczególne organy nie obumierają w całości w jednej chwili.

Tak się dzieje z mózgiem, który umiera najszybciej (najważniejszy narząd, który potrzebuje największej ilości wszystkiego, choć nie ma największej masy i rozmiaru). Mózg jest zbudowany hierarchicznie. U podstaw znajduje się pień mózgu, w którym znajdują się ośrodki kontrolujące najbardziej prymitywne odruchy i zjawiska, jakimi są przykładowo oddychanie i bicie serca. Leżący u podstawy pień mózgu jest najstarszą częścią skomplikowanej struktury.

Najbardziej zaawansowaną jest kora mózgowa, rozrośnięta i bardzo ustrukturyzowana tkanka odpowiadająca za myślenie, planowanie, budowanie reprezentacji świata; w skrócie – za to, co zwiemy świadomością. Ta część mózgu jest również najbardziej wrażliwa na uszkodzenia.

Kora_mozgu.PNG Kora mózgu zaznaczona ciemniejszym kolorem


Panowie Rothschild i Schneider, autorzy obserwacji związanej z próbami ukrycia się ofiar hipotermii podejrzewają, że u umierających z zimna uaktywnił się pierwotny odruch obronny kierowany przez pień mózgu, co skutkuje próbą skrycia się przed zagrożeniem poprzez wykorzystanie najprostszej dla wszystkich zwierząt motoryki i skłonności do wyszukiwania dziury w ziemi.

Zostało to nazwane terminalnym zakopywaniem się.

Ten właśnie atawizm ukazuje nam w najbardziej dramatycznych okolicznościach, że jesteśmy nierozerwalni z naszą ewolucyjną przeszłością…

----------------------------------------------

Jeśli ta notka cię zmroziła (podobnie jak mnie), udostępnij ją komuś, kogo zmrozi jeszcze bardziej!


Źródło: https://wszstk.wordpress.com/2016/11/27/hipotermia-czlowiek-traci-czlowieczenstwo/

Reposted fromcorvax corvax viawiksz wiksz
redshadow
20:56
9224 7246
świrszczyńska. gorzko w sumie. 
Reposted fromrol rol viabecausefuckyou becausefuckyou
redshadow
20:56
9478 a224
Reposted fromXsimnl Xsimnl viayoungie youngie
redshadow
20:55
5321 cd22 500
Lublin, Dom Słów
redshadow
20:53
Reposted fromMoonTide MoonTide viabecausefuckyou becausefuckyou

December 05 2016

redshadow
10:57
4617 1a52 500
Stanisław Barańczak
redshadow
02:16
9965 a986 500
jestem łatwopalna.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl