Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2019

redshadow
20:17
1551 8c18 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viatobecontinued tobecontinued
redshadow
20:16
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viatobecontinued tobecontinued
redshadow
20:16
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
redshadow
20:07
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko. 
— Joanna Chmielewska
Reposted fromnyaako nyaako viawakemeupx wakemeupx
redshadow
20:06
5073 5849
Reposted fromEtnigos Etnigos viatentacleguy tentacleguy
20:03
redshadow
20:02
"Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej".
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
redshadow
20:01
redshadow
19:59

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viaNoCinderella NoCinderella

August 29 2019

redshadow
21:35
9444 97f6 500
Reposted fromcontigo contigo viaczeresnia czeresnia
redshadow
21:34
Usiądź. Uspokój się. Tylko spokój ma moc. Tylko spokój cię uratuje. Czy wiesz, że krzyk czasem bywa tylko gardłem zdzieranym do krwi, prowadzi do piekła, a obecność na siłę papierem ściernym, szmatą ścierną... Czy wiesz, że nie zatrzymuje się ludzi na kolanach? Każdy ci to powie, każdy. Kto już raz zmierzył się z potworem, ten ma siłę. Zobaczysz. Jeszcze kilka razy rozlejesz kawę czy mleko. Jeszcze wiele razy się potkniesz. Ale czy jest sens przejmować się sprawami, których i tak nie możesz zmienić? Bo biegu rzeki, nieba czy piekła nie zawrócisz... Czy jest sens, aby się zadręczać przeszłością, czasem, który już dawno tylko na dnie pamięci pozostał? Czy sens mają miejsca, których już nie ma i ludzie, po których zostały stare zdjęcia i żółte kreski? Pomyśl. Zastanów się. Po co tobie taka wojna, która wyrywa z ciebie teraźniejszość? Która nie pozwala ci cieszyć się życiem. Poczekaj. Zastanów się. I odpuść. Odpuść to, na co i tak nie masz wpływu. Odpuść to, czego już nie możesz odmienić.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaonlyhope onlyhope
21:32
1372 f0c0 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaveronica-o veronica-o
redshadow
21:31
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę- tego właśnie się nauczyłam. Jeśli coś staje się dla Ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
Reposted fromaleander aleander viauumlaut uumlaut
redshadow
21:31
redshadow
21:30
3093 afea 500
Reposted frompeache peache viaveronica-o veronica-o
redshadow
21:28
1327 1f80
Reposted frompapaj papaj viajadex jadex
20:57
0660 cfe7 500
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viaveronica-o veronica-o
redshadow
20:55
9446 aff4 500
Reposted fromcontigo contigo viafreeway freeway
redshadow
20:55
4839 725a 500
Reposted fromikhakima ikhakima viapiehus piehus
redshadow
20:48
Znowu to robisz, przywiązujesz się do każdego kto cię zauważy, bo jesteś samotna.
— Biały Oleander
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacotarsky cotarsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl