Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

redshadow
00:31
4353 99c0
Reposted fromsheismysin sheismysin viamoniapuchacz moniapuchacz
redshadow
00:28
redshadow
00:14
4182 c6b8 500
Stradom, Kraków.
Reposted fromarrima arrima viakrewzwodka krewzwodka
redshadow
00:12
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viakrewzwodka krewzwodka
redshadow
00:11
2898 c168 500
Reposted fromzciach zciach viaoski oski
00:08
redshadow
00:05
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viawosq wosq

October 14 2018

redshadow
23:57
2045 4fbf 500
Reposted fromoskus oskus viastrzepy strzepy
redshadow
23:53
0403 ae53
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viastellina43 stellina43
redshadow
23:52
Nie zawsze znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— Gustaw Herling-Grudziński.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaDreamsMayCome DreamsMayCome

October 12 2018

redshadow
21:57
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca via12czerwca 12czerwca
21:30
Boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom (via pamietniik-ksiezniczki)
Reposted fromsoplica soplica vianotperfectgirl notperfectgirl

October 10 2018

13:07
0524 1f3d
Reposted fromLori-rocks Lori-rocks viablacktoblack blacktoblack
redshadow
13:00
Już nie pamiętam jak było źle
o co nam poszło, zgubiłem się.
I gdybym mógł - cofnąłbym czas
chciałbym to przeżyć kolejny raz
Czułem najmocniej i tego mi brak...
— Kortez
Reposted fromguerriera guerriera
12:59
12:57
5286 b83b 500
Reposted fromrawriot rawriot viakojotek kojotek
12:57
5286 b83b 500
Reposted fromrawriot rawriot viakojotek kojotek
12:57
5286 b83b 500
Reposted fromrawriot rawriot viakojotek kojotek
redshadow
12:56
Reposted fromFlau Flau viachowchow chowchow
redshadow
12:56
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl