Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

redshadow
19:00
Wanna. Przydatne narzędzie relaksacyjne. 
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu vianami nami
redshadow
16:57
3115 7477
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viablackiris blackiris
redshadow
16:57
2427 e03b
Reposted fromoutoflove outoflove viakeeplooking keeplooking
redshadow
16:55
2749 acd5
Reposted frombruxa bruxa viakeeplooking keeplooking
16:49
5657 8cd6 500
redshadow
16:49
2694 03ea 500

July 13 2017

redshadow
22:20
1815 8657
redshadow
22:20
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
redshadow
22:18
22:17
redshadow
22:17
2756 c901 500
Reposted fromfungi fungi vianvm nvm
redshadow
21:09
Zdanie, które mnie wkurwiło (o mnie): Ona n i e m a problemów, przy mnie Jej p r o b l e m y to n i c. 
Więc tak na marginesie to: stary, z moimi problemami już dawno wisiałbyś na drzewie.
Nie znoszę, kiedy ktoś mnie ocenia mając o mnie gówniane pojęcie. Czy tylko ja potrafię w otoczeniu nie bagatelizować i nie lekceważyć nawet błahostek, jeśli już ktoś przybiega do mnie z "trzęsieniem ziemi', i czy tylko ja pomagam choć odrobinę to rozwiązać? Ludzie to głupie kurwy, ot co.
redshadow
20:15
Reposted fromhalucynowa halucynowa viaAnnju Annju

July 11 2017

09:15
7461 c59c 500

I don’t wanna. Can I trade.)

Reposted fromLittleIcey LittleIcey viasaxn saxn

July 10 2017

redshadow
22:52
6660 0626
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viasoundaddicted soundaddicted
redshadow
22:47
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft vialadymartini ladymartini
redshadow
22:37
3424 6302 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaSmigol Smigol

July 05 2017

16:37
9706 83d1 500

Firewood by johann Smari

Reposted fromartofvisuals artofvisuals viahormeza hormeza
redshadow
16:37


Meteor Shower T-Shirt
redshadow
16:36


Through the Woods T-Shirt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl