Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2016

redshadow
21:21
4444 1c0d 500
Reposted fromkurz kurz viadupiday dupiday
redshadow
21:20
4572 e8df 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viamessinhead messinhead
redshadow
21:20
6571 9428
nikt.
redshadow
21:12
Lecz żadna kołdra nie da tyle ciepła, co druga osoba obok.
— HuczuHucz - Gdzie wasze ciała porzucone
Reposted fromnowisgoog nowisgoog viamyceline myceline
redshadow
21:11
5537 9640
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viajethra jethra
21:10
9354 3293 500

sterility:

i let you down
2014

Reposted fromLittleJack LittleJack viajethra jethra
redshadow
17:57
4425 1018 500
Reposted frommart6na mart6na viapodkrawatem podkrawatem
redshadow
17:53
Ach, kiedy ona cię kochać przestanie:
Zobaczysz!
Zobaczysz obcą własną twarz,
Jakie wielkie oczy ma strach;
Zobaczysz wszystko to samo,
Co ja.
— Edward Stachura
redshadow
17:51
7451 4af3 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viapodkrawatem podkrawatem
redshadow
17:42
1634 39a0
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viaamysant amysant
redshadow
17:38
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viagrosz grosz
redshadow
17:37
9337 db53
redshadow
17:34
Reposted fromworst-case worst-case viagrosz grosz
redshadow
17:33
7788 09e7
Reposted fromcaraseen caraseen viamyceline myceline
redshadow
11:37
6092 b3f6 500
Reposted fromrol rol viaurszulka urszulka
redshadow
11:19
7098 cc12
Reposted fromindigestible indigestible viairmelin irmelin
redshadow
11:18
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromroxanne roxanne vianoirceur noirceur
redshadow
10:50
7453 d3a5
Andrzej Bursa
Reposted fromsecretoflife secretoflife viamagdanestor magdanestor
redshadow
10:50
czekałam długo
wspierałam włosy na ręce
podpórkę robiłam włosom
z moich rąk samotnych z palców

usta oszukiwałam pieszczotą
kolorowej szminki
czekajcie - mówiłam - ustom
przyfruną pocałunki
opadną
rojem pszczół w wasze różowe wnętrze

i piersi dotykałam ręką
szeptałam w uniesione końce
czekajcie - przyjdzie ten
w którego rąk zagłębieniu
znajdziecie przystań spokojną

i nóg strzelistym wieżom
odwróconym w dół
kłamałam - przyjdzie
i drżały - wierząc

teraz - rzucam to wszystko
w chłodną taflę lustra
jak w głęboki staw
i odwracam twarz i się śmieję
— Halina Poświatowska "Czekałam długo"
Reposted fromsecretoflife secretoflife viamagdanestor magdanestor

August 09 2016

redshadow
05:15
4608 d977 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl