Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2017

redshadow
20:25
Reposted frommarlylee marlylee viasucznik sucznik
redshadow
19:45
Ludzie mają plany na przyszłość, mają swoje marzenia. I jeśli muszą z nich rezygnować dla swojego związku, to zwyczajnie będą nieszczęśliwi. Zawsze to podkreślam: osoba, z którą jesteśmy ma nas motywować do tego, abyśmy byli lepsi, abyśmy wychodzili ze swojej strefy komfortu i spełniali swoje marzenia.
— Piotr C.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapanato panato
redshadow
19:44
2614 82a5 500
Reposted fromtfu tfu viaczoo czoo
redshadow
19:35
8665 0c21 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viamarry-go-round marry-go-round
redshadow
19:35
Bądź w swoim świecie, bo żaden inny dla ciebie nie istnieje. Bądź naprawdę sobą, nie uciekaj od siebie, nie udawaj przed sobą i przed innymi, że jesteś kimś innym niż ten, którym jesteś. Bądź sobą, bo tylko tak możesz siebie poznać.
— Edward Stachura
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaelusive elusive
redshadow
19:35
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith

August 26 2017

redshadow
23:54
1324 d089 500
Reposted fromkaiee kaiee viaKetchupsuicide Ketchupsuicide
redshadow
22:33


"Please, can I go home now?" — Me, an introvert at a party.
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon via1911 1911
redshadow
22:27
6356 0d4a
Reposted fromswinkaszynka swinkaszynka viaRekrut-K Rekrut-K
redshadow
22:27
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
http://kobietanakonkretach.pl/jak-stworzyc-milosc/
21:16
7143 e47c 500

outofcontextdnd:

rebel-without-a-cunt:

viralthings:

Hermit crab using a skull for a shell

Reblog if you support goth crab

Character Concept

Reposted fromfanny-ann fanny-ann viav3bso v3bso
redshadow
19:25
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viadivi divi

August 12 2017

redshadow
19:00
Wanna. Przydatne narzędzie relaksacyjne. 
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu vianami nami
redshadow
16:57
3115 7477
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viablackiris blackiris
redshadow
16:57
2427 e03b
Reposted fromoutoflove outoflove viakeeplooking keeplooking
redshadow
16:55
2749 acd5
Reposted frombruxa bruxa viakeeplooking keeplooking
16:49
5657 8cd6 500
redshadow
16:49
2694 03ea 500

July 13 2017

redshadow
22:20
1815 8657
redshadow
22:20
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl