Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2016

redshadow
01:03
4738 319f
Reposted fromjestemnikim jestemnikim vialaparisienne laparisienne
redshadow
00:54
Emily Carroll, Through the Woods
Reposted frommuviell muviell viapsilocybemermaid psilocybemermaid
redshadow
00:51
2477 5389 500
Reposted fromsnowlake snowlake viadeadly deadly
redshadow
00:46
Jak wziąć pod uwagę wymogi współczesnego życia, przetrwałyśmy to nasze dzieciństwo chyba tylko cudem. Jeździłyśmy na rowerach bez kasków, grałyśmy w ,,grzybka", rzucając nożem gdzie i na kogo popadnie, a w samochodach nikt nas nie zapinał pasami bezpieczeństwa. Kiedy przychodziła zima, śmigałyśmy na sankach z zawrotną prędkością, celując w wąskie przesmyki między blaszanymi garażami. Zamiast jogurtów uzupełniających niedobory wapnia piłyśmy wodę z kranu albo oranżadę ze wspólnej butelki.
— Izabela Pietrzyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapurecoffeine purecoffeine
redshadow
00:39
4230 11b8
oh alice.
redshadow
00:39
redshadow
00:38
9750 327d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaplateau plateau
redshadow
00:38
5122 d43e 500
Reposted frompistachio pistachio viaplateau plateau
redshadow
00:38
2708 9a0e 500
Kraków <3 
redshadow
00:32
redshadow
00:32
2376 1b0f 500
Reposted fromrol rol viaplateau plateau
redshadow
00:31
redshadow
00:30
Dorastając w tym kraju, trzeźwiejemy z marzeń.
— Koniec Świata, "1980 II" (słowa: Jacek Stęszewski)
Reposted fromzycienakrawedzi zycienakrawedzi viavouk vouk
redshadow
00:29
3981 7a53
Reposted fromdelain delain viavouk vouk
redshadow
00:28
redshadow
00:26
A młodość komiczna nie jest. To jest czas tragiczny i trudny do przetrzymania. Wszystko przeżywa się w chujnasób, bo i świata doznaje się dotkliwiej. Radość jest wprawdzie euforią, ale ból – dajcie spokój.
— Jerzy Pilch
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
redshadow
00:26
    zrób mi jakąś krzywdę.
    chcę poczuć.
    mocniej.
    ostrzej.
    dobitniej.
    chcę wiedzieć.
    czuć.
    że jestem dla ciebie nikim.
— Żulczyk ... jak zwykle w punkt
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viavouk vouk
redshadow
00:25
tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić
tyle adresów, pod które nie można mi pójść ~ Katarzyna Wołyniec
— w zasadzie jeden numer i jeden adres...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viavouk vouk
redshadow
00:23
'Wierzę, że nie ma życia po śmierci.
Wierzę, że to naprawdę koniec.
Tego właśnie pragnę.
— Ostatnia Rodzina
Reposted fromMuppet Muppet viavouk vouk
redshadow
00:19
Pierdolony weltschmerz, widzę wszystko czego nie chcę.
Te głosy w głowie, weź mnie gdzieś w bezpieczne miejsce.
— Ras
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl