Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2019

redshadow
21:47
redshadow
21:44
1627 43ba 500
Reposted fromteijakool teijakool viadeparter departer
redshadow
21:42
8752 2167 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaimpatient impatient
redshadow
21:39
2364 61f4
Reposted fromEtnigos Etnigos viapianistka pianistka
redshadow
21:39
8122 3d7e 500
Reposted fromnyaako nyaako viapianistka pianistka
redshadow
21:38
1914 6946
Reposted fromEtnigos Etnigos via28mm 28mm
redshadow
21:36
2737 c111
Reposted fromEtnigos Etnigos via28mm 28mm
redshadow
21:31
5411 73fc 500
Reposted frommonam monam viamole-w-filizance mole-w-filizance
redshadow
21:29
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave via28mm 28mm

November 03 2019

redshadow
22:13
9798 7a63 500
Reposted fromsober sober viahalucynowa halucynowa
redshadow
22:09
Reposted fromFlau Flau viamichalkoziol michalkoziol
redshadow
22:04
Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viablackheartgirl blackheartgirl
redshadow
22:03
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viablackheartgirl blackheartgirl

September 05 2019

redshadow
20:17
1551 8c18 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viatobecontinued tobecontinued
redshadow
20:16
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viatobecontinued tobecontinued
redshadow
20:16
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
redshadow
20:07
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko. 
— Joanna Chmielewska
Reposted fromnyaako nyaako viawakemeupx wakemeupx
redshadow
20:06
5073 5849
Reposted fromEtnigos Etnigos viatentacleguy tentacleguy
20:03
redshadow
20:02
"Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej".
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl