Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2016

redshadow
19:30
Patrzyłem na nią. Wpatrywałem się w jej jasną cerę i bladoróżowe usta. Widziałem  morsko-szare oczy gdy nieraz zerkała na mnie, i to jak robi się coraz smutniejsza z każda sekundą ciszy. jak w oceanie jej oczu, przybywało wody.  Nie mogłem jej skrzywdzić. Wiem,że skrzywdzono ją za bardzo. Złapałem ją za jej przerażająco zimne dłonie, chciałem ją uratować, ale wiedziałem że dając jej swoją miłość wyrządzam jej pewnego rodzaju krzywdę.
— nieszczescie
Reposted fromnieszczescie nieszczescie viaarrives arrives
redshadow
19:25
redshadow
19:25
0807 d1cc
Reposted fromnyaako nyaako viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
redshadow
19:24
8978 fb3c 500
Reposted fromowca owca viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
redshadow
19:23
8377 d6ba 500
Reposted fromoll oll viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
redshadow
19:23
redshadow
19:20
19:18
Pamiętam jaka byłaś zawsze delikatna, podarta w środku, porywcza, zła, smutna i radosna na raz. Taka inna niż wszyscy ludzie. Całkowicie odbiegająca od innych ludzkich zwyczajów i charakterów. Można by rzec, że nie do oswojenia.
Reposted fromkacperzag kacperzag viagonnabebetter gonnabebetter
redshadow
19:17
Życzę Ci, żebyś znalazła prawdziwe szczęście.
Życzę Ci, żebyś nigdy nie musiała przepraszać za swoją radość.
Życzę Ci, żebyś doceniała każdą najmniejszą rzecz. Wiatr na twarzy i słońce w styczniu, kiedy jest zbyt zimno, by uwierzyć, że jeszcze kiedyś będzie ciepło.
Życzę Ci, żebyś zawsze była tym, kim chcesz.
Żebyś zawsze słuchała własnego głosu, który jest wart tysiąc razy więcej niż wszystkie inne, bo jest Twój.
Życzę Ci, żebyś zdołała dogonić wszystkie swoje sny. Złap je siatką na motyle, jeśli latają zbyt wysoko i nie możesz ich dotknąć, ale nigdy nie przestawaj o nie walczyć, nie trać chęci, żeby je zrealizować.
Życzę Ci, żebyś któregoś dnia, a raczej nocy, naprawdę zdołała policzyć wszystkie gwiazdy.
Życzę Ci dnia bez końca.
I wiecznej nocy, żebyś nigdy nie traciła nadziei, bo ona naprawdę umiera ostatnia.
Życzę Ci, żebyś nigdy nie widziała, jak umiera nadzieja.
Życzę Ci, żebyś zrozumiała, co jest słuszne, a co nie.
Życzę Ci płaczu.
Nad rzeczami brzydkimi, i tymi pięknymi.
Życzę Ci, żebyś zawsze się uśmiechała.
— Anioł - Dorotea de Spirito
Reposted frommefir mefir vianewbeginning newbeginning
redshadow
19:14
2953 131f
Reposted fromoll oll viahormeza hormeza
redshadow
19:13
redshadow
19:11
redshadow
19:11
redshadow
19:09
redshadow
19:08
1679 be25
Reposted frombutterbeer butterbeer viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
redshadow
17:42
1404 7e98 500
Reposted fromdarthsadic darthsadic viairmelin irmelin
redshadow
17:41
8921 9d7e
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
redshadow
17:41
4051 2d46 500
Reposted frommrsbluevelvet mrsbluevelvet viairmelin irmelin
redshadow
17:40
Włóczykij przystanął; zrobiło mu się trochę przykro. Tak, Muminek, który czekał na niego i okropnie tęsknił. Muminek, który siedział w domu i czekał, i podziwiał go, i zawsze mu mówił: "Naturalnie, musisz być wolny. Jasne, że musisz wyruszyć w drogę. Jasne, rozumiem - czasem musisz być sam". Lecz jednocześnie oczy Muminka robiły się chmurne z rozczarowania i bezradnej tęsknoty.
— Tove Jansson, "Muminki"

October 21 2016

redshadow
19:26
5922 4e94
Reposted fromoiv13 oiv13 viaLazhward Lazhward
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl