Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2017

14:14
2899 c73e
Reposted frombrumous brumous viachapstick chapstick
redshadow
14:03
redshadow
13:59
Niedobrze wierzyć w człowieka, lepiej być go pewnym.
— Stanisław Jerzy Lec "Myśli nieuczesane. Wszystkie"
13:57
9449 19c7 500
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaoski oski
redshadow
13:53
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viaaanetaxx aanetaxx
redshadow
13:45
6488 92c2
Reposted fromzciach zciach viaisnotcominghome isnotcominghome

November 09 2017

redshadow
09:45

November 08 2017

redshadow
23:51
2663 7681 500
Reposted fromkillme killme viaskylark skylark
redshadow
23:34

Najgorzej jest jak się coś zgubi. Wiesz, telefon, kasę, albo takie tam, zaufanie.

redshadow
23:33
Reposted fromFlau Flau viasohryu sohryu
23:31
Pokonuj złych ludzi swym opanowaniem. Nie daj się im wyprowadzić z równowagi. Jeśli są złośliwi, nie bądź złośliwy w zamian. Jeśli wściekły pies ugryzie cię, a ty ugryziesz go w odwecie, sam staniesz się psem.
— Budda Siakjamuni, The Amitabha Sutra, Dharma Realm Buddhas Association, San Francisco 1974
(via wzruszenia)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viamalinowowa malinowowa
redshadow
23:24
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viaedarcy edarcy
23:24

33v0:

33v0:

what is it about capybaras that attracts groups of small animals to them?
Its not just mammals either its like birds and turtles and frogs too

look at this shit

They radiate peace

23:23
4682 152e

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi viagreywolf greywolf
redshadow
23:22
5401 ebbc 500
Reposted fromtfu tfu viarhubarbrr rhubarbrr
redshadow
23:22
22:50
redshadow
22:49
7982 1b72

October 29 2017

redshadow
15:50
redshadow
15:46
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaLusia Lusia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl