Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2019

redshadow
22:31
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacotarsky cotarsky
redshadow
22:28
3703 a7fb 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayouaresonaive youaresonaive
redshadow
22:27
8487 b8af 500
Reposted fromfungi fungi viafrikadelle frikadelle
redshadow
22:27
22:27
6149 06d7 500
redshadow
22:25
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 
redshadow
22:25
Reposted fromFlau Flau viastiopa46 stiopa46
redshadow
22:23
3768 a750 500
Reposted fromtichga tichga viajezu jezu
redshadow
22:23
7793 7181
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viahash hash
redshadow
22:22
6369 ec75 500
Reposted fromfungi fungi viajezu jezu
redshadow
22:20
8217 9751 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 vialte lte
redshadow
22:20
9790 844a
Reposted fromiblameyou iblameyou vialte lte

March 06 2019

redshadow
18:28
"Niezdolność do pełnego i głębokiego oddychania jest również przyczyną braku oczekiwanej satysfakcji z seksu. Wstrzymywanie oddechu w chwili poprzedzającej szczytowanie blokuje najsilniejsze doznania seksualne. Normalnie ruch miednicy do przodu towarzyszy wydechowi. Jeśli przy tym ruchu wciągamy powietrze, przepona kurczy się i nie może się ugiąć, co jest konieczne do orgazmu. Każde ograniczenie oddechu podczas aktu seksualnego zmniejsza doznania przyjemności."
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahormeza hormeza
redshadow
18:05
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
redshadow
17:58

March 04 2019

redshadow
16:16
8538 4ba9
Reposted fromgrobson grobson
redshadow
15:56
7125 ba16 500
Reposted fromzciach zciach viayouam youam

February 13 2019

redshadow
13:48
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir
redshadow
13:44
Czas to niezwykła rzecz. Gdy czekasz na coś dobrego, niemal możesz poczuć jak się wlecze. Ale gdy pragniesz, by zwolnił, wszystko mija w mgnieniu oka. 
— Grey's Anatomy s15e12
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty
redshadow
13:44
Czas nie jest rzeczywisty. Jest teorią wymyśloną przez naukowców, bazującą na nieidealnym ruchu Ziemi wokół Słońca. Czemu więc przywiązujemy taką wagę do czegoś, co jest tylko teorią? 
— Grey's Anatomy s15e12
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl