Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2019

redshadow
20:49
8609 e3e1 500
Reposted fromnutt nutt
redshadow
20:47
Reposted fromFlau Flau
redshadow
20:30
Reposted fromFlau Flau
redshadow
20:04
Uważam, że separacja na jakiś czas jest bardzo dobra. Kiedy jesteś blisko, nie możesz ułożyć się od nowa. Nie masz do tego przestrzeni - fizycznej, psychicznej. Dużo mówimy o byciu razem, a mało o rozstaniach i powrotach, o tym, jak związki się zmieniają. Rozpadają i sklejają, to też jest dobre. O wiele łatwiej, gdy nie mieszają się do tego kochanki i kochankowie. Wtedy rozgrywka jest jasna, bez zazdrości czy cyrków trójkątnych. Niektórzy zmieniają się razem, powoli i bezboleśnie, inni muszą od siebie odskoczyć i zejść się z powrotem.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viapannaniczyja pannaniczyja
redshadow
20:02
8882 834d
Reposted fromgaf gaf viaalcohoolic alcohoolic
redshadow
19:47
1194 0289
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaFienrira Fienrira
redshadow
19:47
4770 e359 500
Reposted fromFlau Flau viaadaaa93 adaaa93
redshadow
19:22
9476 e59a 500
Reposted fromoll oll viaAnneBonny AnneBonny
redshadow
19:19
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi viakotfica kotfica
redshadow
19:18
9473 579a 500
Reposted fromoll oll viamolotovcupcake molotovcupcake
redshadow
19:05
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakotfica kotfica
redshadow
18:49
7717 b6f7 500
Reposted fromsoftboi softboi viasadporn sadporn
redshadow
18:37
9809 4cd2 500
Reposted fromwaniliia waniliia viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
redshadow
18:35
2298 c28c 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viapiehus piehus
redshadow
18:34
5192 6dd9 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viapiehus piehus
redshadow
18:34
7701 e72b 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viamangoe mangoe
redshadow
18:31
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— J. Walkiewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasadporn sadporn
redshadow
18:25
5506 bf8c 500
Reposted fromcontigo contigo viaTheEvexe TheEvexe
redshadow
18:24
8785 9963 500
Reposted fromyikes yikes viajusttynaa justtynaa
redshadow
18:24
Nikt mi nigdy tego nie powiedział.
Że to jest ważne, co ja czuję.
Że mogę czuć.
Nikt mnie nigdy o to nie pytał.
— M Halber "Najgorszy człowiek na świcie"
Reposted fromwwannie wwannie viaSilentForest SilentForest
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl