Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2019

redshadow
13:48
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir
redshadow
13:44
Czas to niezwykła rzecz. Gdy czekasz na coś dobrego, niemal możesz poczuć jak się wlecze. Ale gdy pragniesz, by zwolnił, wszystko mija w mgnieniu oka. 
— Grey's Anatomy s15e12
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty
redshadow
13:44
Czas nie jest rzeczywisty. Jest teorią wymyśloną przez naukowców, bazującą na nieidealnym ruchu Ziemi wokół Słońca. Czemu więc przywiązujemy taką wagę do czegoś, co jest tylko teorią? 
— Grey's Anatomy s15e12
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viairmelin irmelin
redshadow
13:41
7182 02f9 500
Reposted fromboli boli viacytaty cytaty
redshadow
13:41
7778 6e11
Reposted fromWascon Wascon viaPicki91 Picki91
redshadow
13:40
3707 99c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
redshadow
13:39
redshadow
13:38
Reposted fromFlau Flau viamefir mefir
redshadow
13:37
3656 8473
Reposted fromdelain delain viamefir mefir
redshadow
13:37
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viamefir mefir
redshadow
13:37
Jeśli człowiek nie potrafi się śmiać z własnych wpadek, to z czego będzie umiał się śmiać?
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
redshadow
13:36
9832 403c
watch the shadows...
Reposted frompotpants420 potpants420 viamefir mefir
redshadow
13:36
6605 09fd
Reposted fromhare hare viamefir mefir

February 10 2019

redshadow
00:08
8346 11a3
Reposted frombvd bvd vianaderman naderman
redshadow
00:02
5409 7b15 500
Reposted fromHanoi Hanoi viatishka tishka

February 09 2019

redshadow
23:57
6657 5106 500
Reposted fromOFFka OFFka viadunjazada dunjazada
redshadow
21:01
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viaturquoise turquoise
redshadow
21:00
6465 8b30 500
nie radzę sobie.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaLuukka Luukka
redshadow
20:54


Starry School
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon vianargle nargle
redshadow
20:52
5273 8396 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viav2px v2px
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl